Yazı Boyutu Increase Font Size Reset Font Size Decrease Font Size
Osteosarkom (osteojenik sarkom) | Yazdır |

Osteosarkom nedir?

Osteosarkom  (osteojenik sarkom) çocuk ve ergenlerdeki kötü huylu kemik tümörlerinin en sık görülen tipidir.  Klasik yüksek derece veya geleneksel ve  jukstakortikal osteosarkomlar olarak ayrılırlar.

Osteosarkomda genelde kromozom sayı anomalileriden ziyade gen delesyonlar ıgösterilmiştir.En sık 2 gen delesyonu tümör supresor gen –retinablaston (RBI) ve protein 53 (p 53) genlerini içeren 13 ve 17. Kromozomlardadır.

Klasik yüksek dereceli osteosarkom ne demektir?

Osteosarkomların büyük kısmı yüksek dereceli osteosarkomlardır. Yüksek maligniteli kemik sarkomudur ve kötü hücreler hücreler osteoid üretir .Kız ve erkeklerde aynı sıklıkta görülür.

Klinik bulgular nelerdir?

Osteosarkom, femur alt uç ve tibia üst uçta en sık olmakta ve ekseriya uzun kemik metafizlerinde yerleşmektedir.

Hastaların büyük kısmında ana bulgu ağrıdır. Ele gelen kitle olguların yarısına yakınında görülür. Tutulum olan bölgede hareket azlığı ve ekstremitede zayıflık görülmektedir.

Habis seyirli osteosarkomların hastaların yaklaşık %15 inde klinik olarak saptanabilen metastazlar (çoğunlukla akciğerde ,diğer kemiklerde ve beyinde görülmekte olup tanı konulduğunda metastaz olması kötü prognoz belirtisidir.

Radyografik ve Laboratuvar bulguları nelerdir?

Laboratuvar bulgularında; hastaların %50 sinde serum alkalen fosfataz değerinin ,%25’de ise serum laktat dehidrogenaz ‘ın (LDH) yükseldiği görülür. Serum alkalin  fosfataz  ve LDH  değerlerindeki yükselme kötü prognozu gösterir .Diğer kan ve idrar  laboratuvar değerleri normaldir.

Direkt radyografi tanı koydurucudur. Yapım ve yıkımın birlikte olduğu litik ve sklerotik metafizyel lezyon görülür.

Periost reaksiyonu görülmektedir.

MR, tümörün genişliğini ve majör damar-sinir paketiyle ilişkisi, yumuşak dokunun invazyonu , komşu ekleme yayılımı gösterebilmektedir.

Kemik sintigrafisi tümör bölgesinde  artmış tutulumunu gösterir.

Osteosarkom nasıl tedavi edilir?

Osteosarkom tedavisinde tedaviye  evrelemeyle başlanır. Günümüzde tedavi ameliyat öncesi kemoterapi, geniş rezeksiyon ve sonrasında kemoterapidir.

Radyoterapiye yanıt düşüktür.

Sorun Cevaplayalım (Online Randevu almak için lütfen tıklayınız.) (0)
Soru Yazın
İletişim Bilgileriniz:
Sorun Cevaplayalım:
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Güvenlik
Lütfen resimdeki güvenlik kodunu giriniz.